Underlag och rapporter från Malmökommissionen

Här finns alla de underlag som tagits fram för kommissionen av kommissionärer och andra experter. I vänsterspalten hittar du länk till fler underlag och rapporter, som legat till grund för arbetet.

Rapporterna har utgjort diskussionsunderlag för bearbetning och analys inom kommissionen. Rapporterna har också fungerat som viktiga underlag för diskussion med andra aktörer på möten och seminarier.

Basdata - Hur mår Malmö?

Barns och ungas uppväxtvillkor

Demokrati och inflytande i samhället

Sociala och ekonomiska förutsättningar

Den hållbara staden

Organisation och styrning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-25 09:14