Ramavtal med privata vårdbolag

Malmö stad har ett eget ramavtal med privata leverantörer för särskilda boende med följande inriktningar; vårdboende, gruppboende demens, yngre demens, demens med särskilda behov och gruppboende personer med psykisk funktionsnedsättning. För korttidsboende finns följande inriktningar; korttid bedömning av vårdnivå samt demens.

Nedan ses vilka leverantörer Malmö stad har avtal med. Antalet platser anger de enstaka platser som är möjliga för Malmö stad att köpa/avropa enligt avtal. Ytterligare information kring särskilda boende med inriktning vårdboende och gruppboende demens finns på ”Hitta och jämför äldreboenden”:

Boendeenhet

Leverantör

Särskilt boende

Korttidsplatser

Hyllie Park Äldreboende

Hyllie Park Äldreboende AB

34

 

Nattsländan

Vardaga Äldreomsorg AB

27

 

Segevångsgården

Förenade Care AB

72

 

Solliden

Norlandia Care AB

68

29

Viktoria Vård- och Omsorgsboende

Förenade Care AB

60

 

Vårdhemmet Sjöstjärnan

Förenade Care AB

13

13

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:41