Rutiner för Basutrustning

Här har vi samlat rutiner gällande medicintekniska produkter för dig som arbetar på särskilt boende, korttid och dagverksamhet enligt SoL samt bostad med särskild service, korttidsvistelse och daglig verksamhet enligt LSS.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-23 10:03