Bild på man som har fallit hemma

Foto: Sue Harden-Mugelli

Fallprevention

Utbildningen ger kunskap om definition av fall, vilka orsaker som kan finnas, vad som ingår i en riskanalys och vilka praktiska åtgärder som finns att erbjuda.

Utbildningen är öppen för alla. Kunskapstestet är endast för Malmö stads anställda inom vård och omsorg. Inloggning krävs. Kontakta din närmsta chef om du saknar inloggning.

Manusförfattare

Sara Negrén, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Marie Runström, leg. sjukgymnast

Reviderad av

Inger Siecke, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malmö stad
Ann Lis Rohlwin, medicinskt ansvarig rehabilitering, Malmö stad

Granskare

Annika Kragh, överläkare geriatrik, Hässleholm-Kristianstad,
Region Skåne
Eva Nordell, dr med. vet., leg. sjukgymnast, Geriatriska kliniken, SUS, Region Skåne
Mia Svensson Burghard, metodutvecklare rehab, Malmö stad

Senast ändrad: 2017-05-24 15:02