Det digitala Malmö

Digitaliseringen sker i en rasande takt, den påverkar och omformar människors liv. För att möta denna framtid och för att kunna förnya samhällsservicen, måste Malmö stad arbeta med digitaliseringens möjligheter.

Arbetet går under namnet "Det digitala Malmö". I det tar Malmö stad ett samlat grepp kring hur staden ska använda digitalisering som en positiv kraft för att förnya samhällsservicen. "Det digitala Malmö" är beslutat av Kommunfullmäktige.

En kort film om hur vi ser på digitaliseringen i förhållande till Malmö stad. Det är stadens utmaningar samt verksamheternas och Malmöbornas behov som ska vara styrande när vi arbetar med digitalisering.

Vad är digitalisering?

Idag förklarar vi oftast digitalisering något av följande sätt:

  • Digitalisering av information
    Innebär att man omvandlar analog information till digital form, till exempel ta innehållet i en folder och publicera på en webbsida. 
  • Digitalisering av samhället
    Innebär att den nya digitala tekniken gör att människor, organisationer och saker kan kommunicera och agera med varandra och sin omgivning på helt nya sätt. Här blir digitalisering ett samlingsbegrepp för många olika yttringar och omfattar till exempel både e-samhälle och informationssamhälle.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 11:23