Wifi i Malmö stad

Under 2016 börjar implementeringen av Malmö stads nya wifi. Installationen kommer ske etappvis med start bland stadens skolor. Höjaskolan är först ut som pilot.

Under 2015 och 2016 har IT Malmö stad arbetat med att utveckla ett trådlöst nätverk (wifi) som möter behoven hos Malmö stads verksamheter.

Skolorna först ut

Implementeringen inleddes under påsklovet med en pilot på Höjaskolan tätt följt av Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Därefter sker det etappvis bland Malmö stads skolor. 

Undervisningen bygger i allt större utsträckning på digitala hjälpmedel och i dagsläget är nätet ofta överbelastat samt att användare har svårt för att logga in. Det gamla nätverket byggdes ut under 2010 och lever inte upp till kraven. Detta beror på att den trådlösa användningen har ökat enormt, med framför allt läsplattor och mobiler.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-30 17:00