Wifi i Malmö stad

Under 2018 fortsätter implementeringen av Malmö stads eget wifi. Installationen har skett etappvis och fler platser blir aktuella under hösten.

Under 2018 har Malmö stad arbetat vidare med att utveckla ett trådlöst nätverk (wifi) som möter behoven hos Malmö stads verksamheter, men även som en service till invånarna.

Först ut i satsningen på wifi på offentliga platser i staden har Folkets park varit, men fler platser kan komma att bli intressanta för vidare utbyggnad framöver.

Det gamla nätverket byggdes ut under 2010 och levde inte upp till kraven. Detta beror på att den trådlösa användningen har ökat enormt, med framför allt läsplattor och mobiler.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-23 14:16