Jämställdhet

Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut, planering, genomförande, uppföljning och utveckling av Malmö stads verksamheter.

Målet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till dig som Malmöbo, oavsett ditt kön.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 14:43