Utomhusaffischering på Eurosizetavlor

Malmö stad har tillgång till ett hundratal platser för affischering på Eurosizetavlor på olika platser i centrala Malmö. Ytorna kan användas av Malmö stads förvaltningar och hel- och delägda bolag. De är i första hand avsedda för marknadsföring av arrangemang och samhällsinformation som är av stor vikt för Malmö och Malmöborna.

Under hösten och vintern 2018-2019 byter vi leverantör av Eurosizetavlor från JCDecaux till Clear Channel. Bytet av tavlorna sker succesivt och hänger samma med bytet av busskurer under samma period. Först i början på 2019 kommer alla tavlor att vara på plats och igång att använda.

Riktlinjer för annonsering

  • Innehållet skall vara kommunövergripande, dvs ha ett intresse för Malmöbor oavsett var man bor, och ska bidra till att lyfta varumärkena Malmö och Malmö stad.
  • Innehållet får endast omfatta information om eller marknadsföring av de verksamheter och arrangemang som är Malmö stads egna eller som Malmö stad delvis är delaktiga i.
  • Innehållet får ej innehålla kommersiella budskap och logotyper. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
  • Innehåll och utformning ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed.
  • Avsändare är Malmö stad, eventuellt med samarbetspartners. Samarbetspartners måste godkännas i varje fall. Riktlinjer för partners måste respekteras, dvs inga mediasponsorer får synas (några undantag kan förekomma).
  • Kommunalt majoritetsägda bolag får annonsera på ytorna på samma premisser som förvaltningarna. I vissa fall räknar dock Clear Channel kommunägda bolag som kommersiella. Sysav är ett sådant exempel.

Tekniska specifikationer

Clear Channels tekniska specifikationer för Eurosize (Adshel)

Senast ändrad: 2018-10-10 11:47