Mångfald & delaktighet

Malmö stad arbetar för att bidra till att den kulturella mångfalden är en positiv faktor. Bland annat i arbetet "I Malmö möts vi".

Malmö stad arbetar tillsammans med Malmöborna för att alla ska känna delaktighet i samhället. Detta perspektiv ska känneteckna alla kommunens verksamheter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-27 09:23