Så arbetar vi med nyanlända

(Sidan är under ombyggnad.)

Vy över Malmös hustak. Foto: Johan Wessman – News Øresund

Foto: Johan Wessman – News Øresund

Malmö stad ska ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till vår kommun. Vi arbetar för ett bra mottagande som inkluderar boende, utbildning och egen försörjning.

Lagstiftning

Sedan mars 2016 finns en lag som innebär att alla svenska kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända. Det är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som anvisar nyanlända till olika kommuner. 

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

För Malmö stads del innebär lagen att vi ska ta emot 488 nyanlända under 2016, 660 under 2017. En del i mottagandet är att ordna bostäder till de som själva inte kunnat ordna detta – en uppgift som kräver samarbete och flera olika lösningar: hyreslägenheter, bostadsmoduler mm.

Samarbete med ideella organisationer

Malmö stad har inlett ett samarbete med Refugees Welcome - en ideell förening som uppmuntrar de medborgare som har möjlighet att erbjuda nyanlända plats i sina hem.

Boendestödet

Malmö stads boendestöd hjälper bland annat de boende med att översätta samhällsinformation och hur de ska gå tillväga för att söka bostäder via Boplats Syd. Boendestödet finns på de temporära boenden som uppförts för nyanlända som väntar på att få ett eget permanent boende. Boendestödet utför även tekniska besiktningar av bostäderna för att se till att kyl, frys och värme med mera fungerar.

Kontakt boendestöd: Maher Akob, Malmö stad, e-post: maher.akob@malmo.se

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Genom att förse nyanlända med boenden syftar lagen till att snabba på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 14:24