Råd och stöd

Här är några ingångar för den som behöver råd för sin egen eller en anhörigs del.

Social- och familjefrågor

Inom socialtjänsten i Malmö stad finns en bred kompetens och en rad insatser beroende på behov. Social jour tar emot samtal vid akuta nödsituationer, som inte kan vänta till nästa vardag när den ordinarie socialtjänsten har öppet.
Läs mer om social- och familjefrågor

Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för  olika sociala insatser på individ- och gruppnivå. Den som exempelvis är orolig för sig själv eller en anhörig som är på väg in i kriminalitet eller radikalisering kan ringa hit. Läs mer om Plattform Malmö

Malmö mot Diskriminering

Malmö stad stödjer antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering, som tar emot enskilda för rådgivning och stöd om de upplever sig diskriminerade.
Läs mer om Malmö mot diskriminering

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 14:50