Särskilda utmaningar

Malmö stad gör särskilda insatser riktade till såväl riskgrupper som individer. Här hittar du en sammanställning av dessa.

Malmö trygg och säker stad

"Malmö - Trygg och säker stad 2012-2016" är en överenskommelse med polisområde Malmö om hur staden och polisen ska samverka 2012-2016.

CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Brott- och drogförebyggande arbete med unga

Så arbetar Malmö stad brotts- och drogförebyggande i olika verksamheter och på olika nivåer.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunens uppgift och prioritering är att förebygga att personer  radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism. När det inte lyckas finns flera ingångar i staden för att arbeta med grupper och individer som riskerar skada sig själv eller andra

Våld i nära relation

Malmö stad arbetar på flera sätt för den som blivit utsatt för våld och för de som använder våld mot andra.

Stöd för avhoppare

I samarbete med flera myndigheter jobbar Malmö stad för att stötta personer som upplever  starkt hot och som vill lämna kriminella gäng.

50 miljoner i extra satsning på trygghet 2017

Fler kameror, bättre belysning och ökad renhållning. Det är några av insatserna som ska genomföras under 2017 för att Malmö ska bli en tryggare stad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-09 09:48