Brotts- och drogförebyggande arbete med unga

fötter

Malmö stads brotts- och drogförebyggande arbete sker i många verksamheter och på olika nivåer.

Plattform Malmö

I skolan och inom kultur- och fritidssektorn sker det huvudsakliga arbetet på främjande- och samhällsnivå, medan individ och familjeomsorg och Plattform Malmö arbetar mer på individ- och riskgruppsnivå. Socialarbetare för ungdomar, med flera insatser, finns för att stärka Malmö just på individ- och riskgruppsnivå. 

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Hit kan ungdomar och deras föräldrar vända sig för att få hjälp med olika problem.

CTC - Communities That Care

Hösten 2017 satte arbetet med CTC (Communities That Care) igång på bred front i Malmö. CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Beslut om att arbeta med CTC fattades av kommunstyrelsen i maj 2017.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-15 11:20