CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

CTC är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga.

Utgångspunkten med CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet inriktas på att förändra de påverkande faktorerna genom att minska de riskfaktorer som ökar risken för att barnen får en negativ social utveckling, och genom att stärka de skyddsfaktorer som bidrar till en positiv social utveckling, och som skyddar barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Först fem områden, sedan hela staden

Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år.

I första skedet införs metoden i fem utvalda lokala områden under hösten 2018, dessa områden är:

  • Bellevuegården
  • Bunkeflostrand
  • Hermodsdal
  • Kirseberg
  • Möllevången

Läs mer om hur urvalsarbetet har gått till

Läs mer

Beslut om att arbeta med CTC fattades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2017. Införandet av CTC kommer att involvera de flesta av Malmö stads förvaltningar i bred samverkan med boende och verksamma i respektive lokalområde. Arbetet sätter igång under hösten 2018 med start i fem utvalda lokalområden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-21 19:53