Malmö områdesundersökning (MOMS)

Hur står det till med den upplevda tryggheten i Malmö? Malmö områdesundersökning ger vägledning i kommunens och polisens arbete.

Resultat MOMS 2015

Malmö områdesundersökning (MOMS) är en undersökning som Malmö stad genomför tillsammans med Malmö universitet och Polisområde Malmö. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som ligger inom respektive organisations ansvarsområde.

Två tillfällen hittills

MOMS har genomförts vid två tillfällen (2015 och 2012) och ger ett värdefullt underlag som Malmö stad och Polisen använder för att prioritera, planera och genomföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Underlag för åtgärder

Meningen med undersökningen är bland annat att:

  • mäta utsatthet & otrygghet
  • följa upp äldre studier
  • skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
  • se hur resurser och arbete kan fördelas mellan olika aktörer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-12 12:08