Tillsynsarbete mot illegala verksamheter

Olovliga boenden, svartklubbar och livsmedelsfusk är bland det som avslöjats hittills i Malmö stads särskilda trygghetssatsning tillsammans med andra myndigheter. Här är rapporten från arbetet som bedrivits hösten 2017.

Sedan sommaren 2017 arbetar kommunens miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn och bygglovsinspektion tillsammans med statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten och Tullen med särskilda tillslag mot misstänkt illegala verksamheter.

Rapport om insatserna 2017

En rapport om insatserna presenterades vid möte i miljönämnden den 12 december. Den visar bland annat:

  • Vid tillslagen har 58 olovliga boenden, tio olovliga rökkaféer, fyra svartklubbar, två illegala fall av avfallsexport på Öresundsbron, 40 oregistrerade livsmedelsanläggningar upptäckts.
  • Nio livsmedelsverksamheter har stängts, fyra belagts med förbud att sälja och fem förelagts med vite.
  • Särskilt fokus på Norra Grängesbergsgatan, där nio bilverkstäder har upptäckts och registrerats, upprepade kontroller av fordonsbranschen gjorts och åtta fastigheter granskats för att reda ut vilka verksamheter de innehåller.

Rapporten Fokuserat tillsynsarbete 2017 - Tryggare Malmö

Samordnat arbete ger resultat

Att använda miljö- och hälsolagstiftningen har gett tillträde till verksamheter som annars är svåra att komma åt. Ofta är brott mot dessa tecken på större problem som varje tillsynsmyndighet var och en för sig har svårt att få bort. Men samordnat blir resultatet kraftfullt.

I Malmökommissionens slutrapport från 2013 beskrivs det dolda Malmö och vikten av att mota bort den typen av verksamheter för att uppnå en hållbar stad.

Satsningen fortsätter 2018

Tack vare samarbetet har myndigheter kunnat utbyta information och tipsa varandra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Kommunens miljöinspektion är samordnande arbetet. Satsningarna fortsätter i samma omfattning under 2018.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Tel: 040-34 10 00
E-post: miljo@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 16:59