Satsningar inom social hållbarhet

Malmö stad arbetar strategiskt för social hållbarhet. Här får du veta mera om detta.

CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Meet Malmö

Meet Malmö är ett fördjupat samarbetet mellan Malmö stad och näringslivet. Intresserade möts för att hitta gemensamma lösningar som bidrar till en socialt hållbar utveckling av Malmö. En idéportal och en resursbank bidrar till utvecklingen och genomförandet av idéer.

Överenskommelse Malmö

När Meet Malmö arbetar med att utveckla samarbetet mellan Malmö stad och näringslivet är Överenskommelse Malmö motsvarigheten vad gäller föreningar och civilsamhälle.

Socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö avslutade sitt arbete 2013. Malmös arbete med social hållbarhet idag grundar sig på kommissionens slutsatser och rekommendationer.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-27 14:43