Tema Äldreomsorg

Malmö stad ger omsorg, vård och stöd till äldre Malmöbor. Vi arbetar med att förebygga skador och olyckor, samt med att öka känslan av trygghet för äldre. En viktig del i arbetet är även att öka det sociala innehållet i de äldres vardag.

Havsuttern har blivit uppmärksammad i boendedelegationens arbete om hur ett trygghetsboende kan se ut.

Besök Club Cefalon som är en dagverksamhet för demenssjuka yngre än 65 år.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-16 13:31