foto: Oskar Falck

foto: Oskar Falck

Tema Destinationsutveckling

Malmö har blivit ett intressant besöksmål genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsförnyelse. Attraktivitet ses som en viktig del i Malmös tillväxt.

Malmö stad arbetar tillsammans med andra aktörer för att få möten och  evenemang till Malmö.

I Malmö Folkets Park möts människor i alla åldrar hela året. Från att ha varit nedläggningshotat på 1990-talet är parken idag en av Sveriges mest besökta destinationer.

En av Sveriges största stadsfestivaler och ett starkt varumärke för Malmö.  En gratisfestival som lockar 1,2 miljoner besökare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-17 18:00