Tema Förskola och Grundskola

Malmös förskolor och skolor präglas av Malmödevisen mångfald, möten och möjligheter. Vi lägger upp studiebesöket efter era behov och önskemål.

I Malmö finns förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning. Det finns bland annat förskolor med uteprofil och bussförskolor.

I Malmö finns ett åttiotal kommunala grundskolor. I skolorna finns även förskoleklasser och skolbarnomsorg.

I varje stadsområde finns en eller flera särskolor. Dessutom finns det olika sorters resursskolor inom staden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-22 15:56