Tema Gymnasium och Vuxenutbildning

Malmö stads kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning har ett brett programutbud med både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Ansvaret för de kommunala utbildningarna har Malmö stads Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. Goda pedagoger i kombination med ett bra ledarskap ger kraft åt elevernas möjlighet att växa. Pedagogik och ledarskap är därför ständiga utvecklingsområden.

Möt förvaltningsledningens syn på ledarskap och få inblick i hur vi organiserar och leder en mångfacetterad gymnasieskola i Malmö.

Bakom allt lärande finns duktiga pedagoger med väl utprovade pedagogiska verktygslådor.

I våra vuxenutbildningar möter elevens tidigare erfarenheter ny kunskap i en individuell lärandeprocess utformad efter den vuxne elevens behov och möjligheter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 13:54