foto: Bojana Lukac

Tema Hållbar stadsutveckling

Malmö är flerfaldigt prisbelönad och internationellt känd för arbetet med hållbar stadsutveckling. Besök Malmös största utbyggnadsområden Västra Hamnen och Hyllie. Eller ta del av det förändringsarbete som gjorts och pågår i Augustenborg, Lindängen och Rosengård.

Västra Hamnen har blivit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling.

Besök  Augustenborg där Malmö stad arbetat med hållbar omställning i ett befintligt bostadsområde.

I Hyllie skapas en ny stadsdel. En tät, grön och hållbar stadskärna i södra Malmö.

Lindängen är ett av Malmös miljonprogramsområden där man framgångsrikt arbetat med att utveckla området i samverkan med medborgarna.  

I Rosengård pågår ett brett förändringsarbete för att bli en mer hållbar stadsdel. Här finns en stark lokal process som involverar många olika aktörer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-19 17:50