foto: Bojana Lukac

Tema Hållbar stadsutveckling

Malmö är flerfaldigt prisbelönad och internationellt känd för arbetet med hållbar stadsutveckling. Besök Malmös största utbyggnadsområden Västra Hamnen och Hyllie. Eller ta del av det förändringsarbete som gjorts och pågår i Augustenborg, Lindängen och Rosengård.

Västra Hamnen har blivit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling.

I Hyllie skapas en ny stadsdel. En tät, grön och hållbar stadskärna i södra Malmö.

Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde och ett av stadens tre utbyggnadsområden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-03 17:02