foto: Bojana Lukac

Studiebesök Västra Hamnen

Utbyggnaden av Västra Hamnen har sedan starten dragit till sig stor uppmärksamhet och området har blivit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Läget vid vattnet, närheten till city och de fina stadsmiljöerna gör Västra Hamnen till ett av Malmös mest attraktiva områden att bo, arbeta och vistas i. 

I Västra Hamnen använder Malmö stad en värdebaserad stadsutvecklingsmodell och tillsammans med byggherrarna arbetar man med olika modeller för hållbarhet — från dialog och kunskapsbyggande till gemensamma miljömål och certifieringssystem där alla aspekter av hållbarhet präglar processen från start till mål.     

Under ett studiebesök följer vi utvecklingen i Västra Hamnen från Bo01, Sveriges första stadsdel med klimatneutralt energisystem till den nya generationen hållbart byggande.

Ni har möjlighet att fördjupa er inom följande områden:  

  • Arkitektur och hållbarhetsvandring: guidad tur med fokus på Bo01-området och/eller Fullriggaren
  • Pågående stadsutveckling i Västra Hamnen; planprogram och värdeplanering: föredrag
  • Kappseglaren byggherredialog, Miljöbyggprogram Syd, småskalig fastighetsbildning: föredrag
  • Korvetten marksanering, små lägenheter: föredrag
  • Hållbart resande i Västra Hamnen: föredrag

På egen hand i Västra Hamnen

Med hjälp av vår självguide Promenadstaden kan du ta dig runt på egen hand och samtidigt få mycket matnyttig information.


Obs! Från november till mars gör vi inga guidade turer i Västra Hamnen, men håller gärna föredrag. För guideuppdrag kan ni vända er till privata guider i Malmö som vi samarbetar med.
Här är en lista med kontaktuppgifter till guider.


Praktisk info

plats: Malmö Cleantech Center , Nordenskiöldsgatan 17 eller utanför Turning Torso
längd: Varierar beroende på innehåll mellan 1-3 timmar
typ av studiebesök: Föreläsning eller guidad tur. Ange fördjupningsområde i bokningsformulärets kommentarsfält.
max antal deltagare: 25
kostnad: 2000 kr exklusive moms, 1000 kr exklusive moms för studenter
webbplats: Västra Hamnen på malmo.se

Gör en bokningsförfrågan

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-30 15:05