Var med och påverka!

Vill du vara med och påverka? Här får du veta mera om olika sätt för dig att engagera dig.

Malmöinitiativet ger dig som medborgare och dig som politiker möjlighet att föra upp olika frågor till debatt och diskussion på webben. Den som lägger ett förslag kan få stöd för frågan genom att andra skriver under förslaget.

Malmöpanelen består av 1.600 representativt utvalda Malmöbor. Panelen rådfrågas regelbundet i politiska frågor innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna och styrelserna. Deltagarna i panelen fyller i ungefär fyra frågeformulär per år och svaren visas på malmo.se. Deltagarna kan också bli inbjudna till gruppdiskussioner.

Medborgarförslag ger dig möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du lämnar ditt förslag till nämnden som ansvarar för frågan.

Lämna synpunkter på stadsmiljön

Har något gått sönder? Vill du lämna synpunkter på hur Malmös gator, torg och parker sköts? Lämna synpunkter på stadsmiljön.

Sophämtning, vatten och avlopp

För ärenden gällande sophämtning, vatten och avlopp, kontakta VA Syd.

Senast ändrad: 2018-03-21 09:01