Hjälp att förbereda ett initiativ

Vem kan skicka in ett initiativ?

Alla som bor i Malmö kan skicka in initiativ. Det finns inga åldersbegränsningar vilket betyder att barn och ungdomar också kan skicka in och skriva på ett initiativ.
Malmöinitiativet är även öppet för dig som inte bor i Malmö, men som på något sätt berörs av Malmö stads verksamheter.


Senast ändrad: 2018-12-19 10:57