Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du påverka politiken. Här får du veta hur det går till.

Du som bor i Malmö kan lämna egna förslag — så kallade medborgarförslag. Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. 

Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Ditt förslag ska vara skriftligt och du kan skicka in det antingen med vanlig post eller med e-post. Du skickar ditt förslag till den nämnd som har hand om det som förslaget handlar om.

Senast ändrad: 2019-01-25 11:58