Adresser till Malmö stads nämnder

Vill du skicka in ett medborgarförslag? Här hittar du postadresser och mejladresser till alla nämnder i Malmö stad.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
asf@malmo.se

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden
Fritidsförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
fritid@malmo.se

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
funktionsstod.fsf@malmo.se

Förskolenämnden

Förskolenämnden
Förskoleförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
forskola@malmo.se

Förtroendenämnden

Förtroendenämnden
Malmö stad
205 80 MALMÖ
fortroendenamnden@malmo.se

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden
Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
grundskola@malmo.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
gyvux@malmo.se

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
registrera.hvo.stab@malmo.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Malmö stad
205 80 MALMÖ
kommunstyrelsen@malmo.se

Kulturnämnden

Kulturnämnden
Kulturförvaltningen
Södergatan 9
211 34 MALMÖ
kulturkansli@malmo.se

Miljönämnden

Miljönämnden
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
miljo@malmo.se

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet
Malmö stad
205 80 MALMÖ
malmostadsrevision@malmo.se

Servicenämnden

Servicenämnden
Serviceförvaltningen
Malmö stad
205 80 MALMÖ
serviceforvaltningen@malmo.se

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad
205 80 MALMÖ
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden
Gatukontoret
Malmö stad
205 80 MALMÖ
gatukontoret@malmo.se

Valnämnden

Valnämndens kansli
Kosterögatan 5
211 24 MALMÖ
valnamnden@malmo.se

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden
Avdelningen för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 MALMÖ
registrera.overformyndarnamnden@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-17 09:39