Kompetens­centrum mot våld i nära relationer

Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer för yrkesverksamma. Ett tjugotal kommuner i Skåne har hittills skrivit avtal och arbetar tillsammans med Kompetenscentrum i visionen att synliggöra och motverka våldet i Skånes kommuner.

Kompetenscentrums uppgift är att

 • säkerställa att kommunens anställda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet våld i nära relationer
 • synliggöra hur konsekvenserna av våldet påverkar de vuxna och barn som påverkas av våldet
 • ge kunskap så att kommunernas personal lättare upptäcker tecken på våld och vågar fråga om våldet.
 • Hur går vi med?

  Målet är att samtliga kommuner i Skåne ska ha anställda med en bred kunskap inom ämnet. Avtalskommunerna får fortlöpande utbildningar enligt önskemål inom ämnet våld i nära relationer. De kommuner som är intresserade att gå med i Kompetenscentrum kan kontakta oss för mer information: kompetenscentrum@malmo.se. Vi finns också på instagram.

  En röd bild med texten: 020-50 50 50 Kvinnofridslinjen.
  En blå bild med texten: 020-80 80 80 Stödlinjen för män.
  En lila bild med texten: 020-55 00 00 Stödlinjen för transpersoner.
  En bild i vitt och blått med texten: Välj att sluta, 020 555 666, Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar.
  En röd bild med texten: 020-50 50 50 Kvinnofridslinjen.
  En blå bild med texten: 020-80 80 80 Stödlinjen för män.
  En lila bild med texten: 020-55 00 00 Stödlinjen för transpersoner.
  En bild i vitt och blått med texten: Välj att sluta, 020 555 666, Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar.
  sv