Anmälan FREDA kortfrågor HT23

Välkommen till en halvdag med fokus hur vi kan upptäcka samt fråga om våld och ta stöd av FREDA kortfrågor som verktyg för detta.

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet.

FREDA kortfrågor är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA som Socialstyrelsen har utvecklat. Kortfrågorna går att använda sig av i många olika verksamheter för att identifiera om våld förekommer och utifrån detta hänvisa vidare till stöd och hjälp.

Utbildningen innefattar information och reflektion kring:

  • Om våld i nära relationer - omfattning och centrala begrepp
  • FREDA bedömningsinstrument - hur kan de olika delarna användas
  • FREDA kortfrågor - ett hjälpmedel för att upptäcka våld
  • Särskild sårbarhet
  • Att fråga om våld på rutin
  • Bemötande, säkerhet och samverkan

Det är ej nödvändigt att deltagarna har baskunskaper om våld i nära relationer men en får gärna ha gått Kompetenscentrums basutbildning alternativt göra NCK:s webbutbildning online.

Fredag 15 september kl. 8.30 - 12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.

sv