Anmälan Påbyggnad - Personer med våldsproblematik HT23

En påbyggnadsutbildning som riktar sig till som möter personer med en våldsproblematik i din yrkesverksamhet. Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur våld uppstår, vem som utövar våld samt hur en kan ställa frågor och motivera våldsutövare att söka råd och stöd.

Utbildningen innefattar information och reflektion kring bland annat:

  • Våldets mekanismer
  • Vem utövar våld?
  • Hur uppstår våld?
  • Konkreta tips och verktyg i samtalet med våldsutövare
  • Att motivera till förändring

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om våld genom att ha deltagit i Kompetenscentrums basutbildning eller ha gjort NCK’s webbutbildning.

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmaste chef eller teamledare.

Utbildningen ges digitalt under två halvdagar (obligatorisk närvaro båda dagarna).

Onsdag 25 oktober kl. 08.30 - 12.00

Onsdag 8 november kl. 08.30 -12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.

sv