Anmälan Påbyggnad - Våld i ungas relationer HT23

En påbyggnadsutbildning som riktar sig till dig som möter unga i din yrkesutövning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om våld i ungas relationer, hur våldsutsatthet påverkar unga samt hur en som professionell kan agera utifrån detta.

Utbildningen innefattar kunskaper om:

  • Våld i ungas nära relationer – omfattning och teori
  • Våldets mekanismer ur ungas perspektiv
  • Konsekvenser av våld och symptom
  • Vad säger lagarna
  • Bemötande och samtal om våld
  • Insatser

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om våld genom att ha deltagit i Kompetenscentrums basutbildning eller ha gjort NCK’s webbutbildning och/eller Barnafrids basprogram om våld mot barn.

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmaste chef eller teamledare.

Utbildningen ges digitalt under två halvdagar - obligatorisk närvaro båda dagarna:

Fredag 22 september kl. 9.00 - 12.00

Fredag 29 september kl. 9.00 -12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.

sv