Utbildningar Avtalskommuner HT23

Logotype Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, digitala utbildningar

Utbildningar höstterminen 2023

Här presenteras Kompetenscentrum mot våld i nära relationers digitala utbildningsprogram för hösten.

Samtliga utbildningar finns tillgängliga för dig som är anställd i någon av våra avtalskommuner om man uppfyller kunskapskraven och om medverkan är godkänd av närmaste chef samt kommunens kontaktperson hos Kompetenscentrum.

___________________________________________________________

Basutbildning

Våra basutbildningar har inga krav på förkunskaper. Max 50 deltagare. Mer info om utbildningen i anmälningssidan.

Våld i nära relationer

Inriktning IFO/socialtjänst.

3 halvdagar: 3/10 + 10/10 + 17/10 (anmäl dig här)

___________________________________________________________

Påbyggnadsutbildningar

Våra påbyggnadsutbildningar kräver att du har vissa förkunskaper om våld. Du kan ha gått Kompetenscentrums basutbildning eller genomgå NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Påbyggnadsutbildningarna omfattar 2 halvdagar. Max 50 deltagare vid respektive utbildning. Mer info om innehåll i respektive utbildnings anmälningssida.

Våld i ungas relationer

22/9 + 29/9 (anmäl dig här)

Personer med våldsproblematik

25/10 + 8/11 (anmäl dig här)

___________________________________________________________

Övriga utbildningar

Våld i nära relationer - för dig som arbetar som chef eller inom HR

Inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs. Max 50 deltagare.

2 halvdagar: 20/10 + 27/10 (anmäl dig här)

FREDA kortfrågor - att upptäcka våld

Inga krav på förkunskaper men deltagarna får gärna ha gått vår basutbildning om våld eller NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Max 100 deltagare.

1 halvdag: 15/9 (anmäl dig här)

___________________________________________________________


Det kan komma att arrangeras fler digitala utbildningar under terminen och dessa presenteras i så fall här på sidan.

Inbjudningar till metodutbildningar (FREDA-utreda och PATRIARK) och temadag kommer i separata utskick.

Har du frågor om våra utbildningar kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se


Logga Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
sv