Anmälan Påbyggnad - Barn som upplever våld Malmö HT23

En påbyggnadsutbildning som riktar sig till dig som möter barn som upplever våld. Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur barn påverkas av att leva med våld samt hur du som möter barn kan föra samtal med barn och föräldrar utifrån detta.

Utbildningen innefattar information och reflektion kring:

  • Våld mot barn – omfattning och teori
  • Konsekvenser av våld och symptom hos barn
  • Trauma
  • Hjärnans utveckling
  • Anknytning
  • Våldets mekanismer ur ett barnperspektiv
  • Särskild utsatthet för våld i vissa situationer
  • Vad säger lagarna
  • Bemötande och samtal om våld
  • Insatser

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om våld genom att ha deltagit i Kompetenscentrums basutbildning eller ha gjort NCK’s webbutbildning och/eller Barnafrids basprogram om våld mot barn.

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmaste chef eller teamledare.

Utbildningen ges digitalt under två halvdagar (obligatorisk närvaro båda dagarna).

Tisdag 7 november kl. 08.30 - 12.00

Tisdag 14 november kl. 08.30-12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.

sv