Anmälan Utbildning om våld - chef/HR Malmö HT23

En utbildning om våld i nära relationer för dig som är chef eller arbetar inom HR i någon av våra avtalskommuner. Du får grundläggande kunskaper om våld och om hur du i förhållande till dina anställda kan arbeta med frågan.

Under utbildningen ges information om

  • Vad är våld i nära relationer och vem drabbas
  • Centrala begrepp
  • Konsekvenser av våld
  • Särskilt sårbara grupper
  • Barn och våld
  • Tecken och symptom
  • Bemötande och att våga fråga
  • Myndigheternas ansvar och samverkan
  • Arbetsgivares ansvar och rehabansvar

Utbildningen ges under två halvdagar - obligatorisk närvaro båda dagar:

Tisdag 17 oktober kl. 9.00 - 12.00

Tisdag 24 oktober kl. 9.00 - 12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.

sv