Utbildningar Malmö HT23

Kompetenscentrum-logga

Utbildningar höstterminen 2023

Här presenteras Kompetenscentrum mot våld i nära relationers digitala utbildningsprogram för hösten.

Samtliga utbildningar finns tillgängliga för dig som är anställd i Malmö stad om du uppfyller kunskapskraven och om medverkan är godkänd av din närmsta chef.

__________________________________________________________

Påbyggnadsutbildningar

Våra påbyggnadsutbildningar kräver att du har vissa förkunskaper om våld. Du kan ha gått Kompetenscentrums basutbildning eller genomgå NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Påbyggnadsutbildningarna omfattar 2 halvdagar. Max 100 deltagare vid respektive utbildning. Mer info om innehåll i respektive utbildnings anmälningssida.

Barn som upplever våld - Digital

7/11 + 14/11 (anmäl dig här)

Våld i ungas relationer - Digital

26/9 + 3/10 (anmäl dig här)

Personer med våldsproblematik - Fysisk

5/10 + 19/10 (anmäl dig här)

__________________________________________________________

Övriga utbildningar

Mer info om innehåll i respektive utbildnings anmälningssida. Max 100 deltagare.

Introduktion - Våld i nära relation - Fysisk

1 halvdag: 30/11 (anmäl dig här) 

Våld i nära relationer - för dig som arbetar som chef eller inom HR - Digital

2 halvdagar: 17/10 + 24/10 (anmäl dig här)

___________________________________________________________

Inbjudningar till metodutbildningar (FREDA-utreda och PATRIARK) och temadag kommer i separata utskick.

Har du frågor om våra utbildningar kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se


Kompetenscentrum-logga
sv