Anmälan Påbyggnad - Beroende VT23

En påbyggnadsutbildning som riktar sig till som som arbetar med personer med missbruks- och beroendeproblematik och som stöter på våld i nära relationer i din yrkesutövning.

Utbildningen innefattar information och reflektion kring bland annat:

  • Vad utmärker våld mot kvinnor med beroende
  • Trauma och PTSD
  • Dubbel utsatthet
  • Barn till beroende
  • Att fråga om våld
  • Insatser, bemötande och samverkan

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om våld genom att ha deltagit i Kompetenscentrums basutbildning eller ha gjort NCK’s webbutbildning.

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmaste chef eller teamledare.

Utbildningen ges digitalt under två halvdagar (obligatorisk närvaro båda dagarna).

Torsdag 25 maj kl. 09.00 - 12.00

Torsdag 1 juni kl. 09.00 -12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.

sv