$left
$middle

Stadsövergripande utbildningar i hedersrelaterat våld och förtryck

Logga för Kompetenscentrum mot våld i nära relations digitala utbildningar.

I juni erbjuder Resursteam Heder tillsammans med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer en stadsövergripande kompetenshöjdning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Introduktionstillfällen

Utbildningen genomförs under 1 halvdag, inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs, max 300 deltagare/tillfälle.

Tiden för samtliga tillfällen är kl. 08.30–12.00.

Har du frågor om våra utbildningar kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se

sv