$left
$middle

Komvux Malmö
– utbildning för vuxna

Vuxenutbildningen är till för dig som vill börja studera i vuxen ålder. Dina behov och önskemål styr vad du ska studera och vi erbjuder utbildning på grundskolenivå och gymnasienivå, såväl enstaka kurser som yrkespaket.

Du kan studera svenska för invandrare och det finns även utbildningar för dig med särskilda behov. Vi erbjuder även yrkeshögskoleutbildning.

Vi jobbar för att just du ska få möjlighet att nå dina mål! Du kan studera tillsammans med andra eller på distans, på heltid eller deltid och välja dag- eller kvällsundervisning.

En kostnadsfri utbildning

Alla kurser och utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen är kostnadsfria. Däremot ansvarar du själv för kurslitteratur och eventuellt annat studiematerial. Du kan även låna viss kurslitteratur via ett bibliotek.

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv