Nya regler för studieavbrott

Från och med januari skärps reglerna för studieavbrott inom vuxenutbildningen.

I syfte att ge fler Malmöbor möjlighet att studera samt undvika att personer som upprepade gånger avbryter sina studier, blir antagna på nytt, införs nya regler för studieavbrott.

Reglerna gäller för sökande till kurser och kurspaket på grundläggande- och gymnasial nivå. De nya reglerna gäller från och med kursstarter i januari 2020.

Ogiltig frånvaro

Elever som utan att meddela sig inte dyker upp vid kursstart eller är frånvarande mer än tre veckor, får karens innan de kan återuppta sina studier.

Avbrottsorsak som ger karens

 • Karens gäller även för elever som nyligen fullföljt ett kurspaket. De kan bli antagna till nytt kurspaket tidigast 12 månader efter avslutad utbildning.
 • Utebliven kursstart, dvs startar aldrig kursen/utbildningen
 • Ogiltig frånvaro mer än tre veckor
 • Karens kan också beslutas av rektor om eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen.
 • Betyg F i samma kurs två gånger i rad
Karensen är sex månader för kurser och tolv månader för kurspaket.Karensen gäller enbart för samma kurs som den sökande har avbrutit. För sökande till kurspaket gäller karensen för alla kurspaket.

Avbruten utbildning av andra skäl

Sökande till kurser och kurspaket på grundläggande- och gymnasial nivå, som avbryter utbildningen av andra skäl, antas till ny kurs i mån av plats. Den sökande placeras i en grupp med lägre prioritet vid antagningen.

Avbrottsorsak som ger lägre prioritet vid nästa antagning

 • Arbete
 • Arbetsmarknadsåtgärder (t ex arbetspraktik)
 • Barnomsorg/föräldraledighet
 • Byte till annan utbildning eller kurs
 • Ekonomiska hinder
 • Flytt
 • Studieform eller studietakt passar inte
Denna lägre prioritet gäller under sex månader för kurser och tolv månader för kurspaket.

Erbjuden plats

Du har möjlighet att tacka ja/nej till din erbjudna plats. Om du svarar nej leder detta varken till karens eller lägre prioritet i nästa antagning.