Regler för studieavbrott

1 januari 2020 skärptes reglerna för studieavbrott inom vuxenutbildningen.

För att ge fler Malmöbor möjlighet att studera samt undvika att personer som upprepade gånger avbryter sina studier blir antagna på nytt, infördes nya regler för studieavbrott.

De nya reglerna för avbrott av studier innebär att din möjlighet att bli antagen till Komvux Malmö kan påverkas. Reglerna gäller för sökande till kurser och kurspaket på grundläggande och gymnasial nivå och kan leda till karens eller lägre prioritet vid antagning.

Karens

Vissa avbrottsorsaker (se nedan) kommer att leda till att du får karens. Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs eller kurspaket som du har avbrutit förrän efter en viss tid.

Karensen gäller under sex månader för kurser och tolv månader för kurspaket. För sökande till kurspaket gäller karensen för alla kurspaket, inte bara det specifika kurspaket som du har avbrutit.

Lägre prioritet

Vissa avbrottsorsaker (se nedan) kommer att leda till att du fortfarande kan bli antagen till den kurs eller det kurspaket du har avbrutit men att du får en lägre prioritet. Det betyder att du placeras i en grupp med lägre prioritet vid antagningen och att du antas till ny kurs eller kurspaket i mån av plats.

Lägre prioritet gäller under sex månader för kurser och tolv månader för kurspaket. För sökande till kurspaket gäller lägre prioritet för alla kurspaket, inte bara det specifika kurspaket som du har avbrutit.

Tacka nej om du inte vill påbörja dina studier
Du har möjlighet att tacka nej till din erbjudna plats om du inte vill påbörja utbildningen. Om du tackar nej leder detta inte till karens men till att du får lägre prioritet vid nästa antagning.

Mer information om hur du tackar nej till din plats får du i ditt antagningsbesked.