$left
$middle

Gymnasial nivå

Den gymnasiala vuxenutbildningen erbjuder flera olika möjligheter. Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller enstaka kurser om du fattas någon kurs.

Vi erbjuder yrkesutbildning inom områdena

Om gymnasial vuxenutbildning

På gymnasial nivå kan du läsa och kombinera fristående kurser eller välja ett förutbestämt kurspaket. Det finns flera möjligheter att anpassa din utbildning så att du kan kombinera den med arbete eller annan sysselsättning. Studierna förbereder dig antingen för arbete eller vidare studier.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Förkunskaper

För att kunna söka kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå kan du behöva ytterligare förkunskaper. Du hittar förkunskapskraven under respektive kurs på ansökningswebben.

Fristående kurs eller yrkesutbildning?

Kombinera studierna med annan utbildning, arbete eller praktik

Om du vill kan du kombinera studierna med utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller med andra ämnen/kurser på grundläggande och gymnasial nivå, alternativt jobb eller praktik.

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv