Barnskötare
i kombination med svenska som andraspråk

Komvux Malmös barnskötarutbildning passar dig som vill jobba med barn i förskoleåldern.

Utbildningens innehåll

Du läser yrkeskurser som utgår från det nationella Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete, vilket ger dig grunden till att arbeta som barnskötare.

Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov. Du får även lära dig vilka lagar, förordningar och styrdokument som gäller i förskolan, plus att du att får möjlighet att utveckla din förmåga att leda, kommunicera, skapa och samarbeta.

STUDIEFORM
Utbildningen är en kombinationsutbildning, vilket innebär att du läser både yrkeskurser och svenska som andraspråk 3 och 4 (SVA 3 och SVA 4). Du studerar enskilt och tillsammans med andra med föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter.

Klassrumsundervisning med varierande veckoschema, men du är ofta schemalagd mån–fre mellan klockan 8 och 17.

Arbetsplatsförlagt lärande

En viktig del i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet som du tillbringar ute på en eller flera förskolor i totalt 14 veckor. Där får du möta barn, föräldrar och kollegor, träna på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken – och utveckla din skicklighet som barnskötare tillsammans med en handledare.

Efter utbildningen

När du är klar med dina studier får du ett betygsdokument som du kan använda när du söker jobb som barnskötare.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande GRNSVA A och B.
Utbildningstid
1700 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö
Pauliskolan
Föreningsgatan 41, Malmö

Välkommen till Pauliskolan

Pauliskolan är en vacker och anrik skola som ligger centralt i Malmö, nära till flera viktiga bussförbindelser.

Kontaktuppgifter till Pauliskolan.

Foto: Colourbox.com