$left
$middle

Anläggningsförare

Är du intresserad av ett arbete inom byggbranschen? Utbilda dig till Anläggningsmaskinförare!

Att arbeta som anläggningsmaskinförare innebär ett brett arbetsområde, med olika slags maskinslag och inom flera branscher.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en anläggningsförare.

I utbildningen ingår både teori och praktik, där du under praktiken har goda chanser att etablera kontakt med företag för arbete efter avslutad utbildning.

Utbildningen ger dig en bred grundutbildning för grävmaskin och hjullastare (lastmaskiner).

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4 samt B-körkort (bifoga kopia till ansökan).

Vi söker dig som är:

  • Noggrann – omsorgsfull
  • Kan planera och organisera
  • Målinriktad och uthållig
  • I bra fysisk form och ha god koordination
  • Bra på att samarbeta
  • Tycka om att arbeta ensam
  • Flyttbar och flexibel – anläggningsmaskinförare veckopendlar ibland till jobben

Utbildningstid och ansökningsperiod

1300 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom lärlingsanställning i ett branschföretag.

Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

Anläggningsmaskinförare hanterar maskiner vid vägbyggen och grundläggning. Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. De kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Vägbyggnad och grundläggning är huvudsakliga arbetsområden. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv