$left
$middle

Väg- och anläggningsarbetare

Är du intresserad av ett arbete inom byggbranschen? Utbilda dig till Väg- och anläggningsarbetare! Utbildningen ger dig goda förutsättningar för att du ska kunna arbeta som väg- och anläggningsarbetare.

Många av de arbeten som en väg-och anläggningsarbetare jobbar med syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller att lägga nya spår för tåg. Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en väg- och anläggningsarbetare. I utbildningen ingår både teori och praktik, där du under praktiken har goda chanser att etablera kontakt med företag för arbete efter avslutad utbildning.

Under utbildningen till väg- och anläggningsarbetare lär du dig att planera så att maskiner och material utnyttjas på bästa sätt.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.

Vi söker dig som är:

  • Noggrann – omsorgsfull
  • Kan planera och organisera
  • Målinriktad och uthållig
  • I bra fysisk form och ha god koordination
  • Bra på att samarbeta
  • Tycka om att arbeta ensam
  • Flyttbar och flexibel – anläggningsmaskinförare veckopendlar ibland till jobben

Utbildningstid och ansökningsperiod

1200 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

När du är färdigutbildad kan du bland annat jobba med att bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar.

Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, till exempel gräsmattor, sten- eller plattgångar.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal 2020 finns på BYN.se.

I dagsläget finns det ett stort behov av väg-och anläggningsarbetare på arbetsmarknaden. Detta beror på stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar