Automationstekniker

Utbildningen passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Du gillar även matematik och problemlösning.

Som automationstekniker kan du arbeta med en mängd olika uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du kunskaper i både styr- och reglerteknik, mekanik, elektronik, hydraulik och pneumatik samt datorteknik. En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar och som automationstekniker använder du dig av mätinstrument och testprogram för att hitta fel.

Automatiserade anläggningar kan vara elektroniskt styrda, pneumatiska (styrda med tryckluft), hydrauliska (styrda med hjälp av vätskesystem), eller mekaniska.

STUDIEFORM
60 veckor, heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (så kallat arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Efter utbildningen

Som utbildad automationstekniker arbetar du med att montera, installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade system och anläggningar. Automationsteknik finns numera nästan överallt och spelar en allt viktigare roll i samhället och i teknikinriktade företag.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.
Utbildningstid
1600 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Lernia AB
Fårögatan 8, Malmö

Välkommen till Lernia AB

Lernia arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom:

  • Vuxenutbildning
  • Bemanning och rekrytering
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Läs mer om Lernia AB på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com