$left
$middle

Automationstekniker

Utbildningen passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Du gillar även matematik och problemlösning.

Som automationstekniker kan du arbeta med en mängd olika uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du kunskaper i både styr- och reglerteknik, mekanik, elektronik, hydraulik och pneumatik samt datorteknik. En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar och som automationstekniker använder du dig av mätinstrument och testprogram för att hitta fel.

Automatiserade anläggningar kan vara elektroniskt styrda, pneumatiska (styrda med tryckluft), hydrauliska (styrda med hjälp av vätskesystem), eller mekaniska.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1600 studiestödspoäng (60 veckor, heltid)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Som utbildad automationstekniker arbetar du med att montera, installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade system och anläggningar. Automationsteknik finns numera nästan överallt och spelar en allt viktigare roll i samhället och i teknikinriktade företag.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar