Installationselektriker / industrielektriker

Våra utbildningar installationselektriker / industrielektriker ger dig stora möjligheter till jobb inom yrket.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom det el-tekniska området. Utbildningen innehåller gemensamma kurser på 1700 poäng, därefter sker val av inriktning, mot industri- eller installationselektriker.

Installationselektriker:

Installationselektriker kallas ofta de som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Elektrikern arbetar även med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Det är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen.

Industrielektriker

Industrielektriker kan antingen vara anställd på en större industris el-avdelning eller vara anställd i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Elektrikern arbetar med både hög- och lågspänning.

En viktig del av industrielektrikerns arbete är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar.

STUDIEFORM
Heltid / Lärarledda lektioner.
CERTIFIERING
Elbranschens Centrala Yrkesnämnd kräver betyg i matematik A eller 1, engelska A eller 5 samt svenska/svenska som andraspråk A eller 1 för att du ska kunna få en ECY-certifiering.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL ingår i utbildningstiden.

Efter utbildningen

Som elektriker kan du till exempel jobba hos elinstallatörer, byggföretag, fastighetsägare, larmföretag eller inom industrin. Efter grundutbildningen väljer du yrkesinriktning. Ditt framtida arbete kan vara inom installation och nyproduktion, industri och underhåll eller larm och säkerhet.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.
Utbildningstid
1900 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Lernia AB
Tärnögatan 4, Malmö

Välkommen till Lernia AB

Lernia arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom:

  • Vuxenutbildning
  • Bemanning och rekrytering
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Läs mer om Lernia AB på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com