Industrielektriker

Utbildningen passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Du gillar även matematik och problemlösning.

Utbildningens innehåll

Som industrielektriker kan du antingen vara anställd på en större industris el-avdelning eller vara anställd i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Du arbetar med både hög- och lågspänning.

En viktig del av industrielektrikerns arbete är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar. Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar.

STUDIEFORM
64 veckor heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (så kallat arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen och efter genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat. Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY, godkända betyg i matematik, svenska och engelska enligt förkunskapskraven nedan, intyg i skötselföreskrifter samt 1600 timmar verifierad yrkespraktik

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.
Utbildningstid
1800 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Lernia AB
Fårögatan 8, Malmö

Välkommen till Lernia AB

Lernia arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom:

  • Vuxenutbildning
  • Bemanning och rekrytering
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Läs mer om Lernia AB på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com