$left
$middle

Industrielektriker

Utbildningen passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Du gillar även matematik och problemlösning.

Utbildningens innehåll

Som industrielektriker kan du antingen vara anställd på en större industris el-avdelning eller vara anställd i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Du arbetar med både hög- och lågspänning.

En viktig del av industrielektrikerns arbete är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar. Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1800 studiestödspoäng (64 veckor heltid)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter utbildningen och efter genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat. Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY, godkända betyg i matematik, svenska och engelska enligt förkunskapskraven nedan, intyg i skötselföreskrifter samt 1600 timmar verifierad yrkespraktik.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar