Personbilsmekaniker,
1800 p

Utbildningen vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon. Du utvecklar dina kunskaper om tekniken i olika fordon. Du behandlar fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon.

Utbildningens innehåll

En personbilsmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på ett visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter.

Underhållsservice och byte av slitna delar är vanliga arbetsuppgifter. Moderna bilar består av komplexa system i samverkan för högsta säkerhet och komfort samt för minimal miljöpåverkan. Därför är det viktigt med kunskap om både mekanik, hydraulik och elektronik samt hur dessa kan samverka.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som personbilsmekaniker.

Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens Yrkesnämnd – MYN. Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

STUDIEFORM
Heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningstiden.

Efter utbildningen

Efterfrågan på bilmekaniker har ökat under det senaste året och det finns ett stort behov av yrkeserfarna bilmekaniker. Framför allt är det personal med kunskaper om specifika bilmärken samt kunskaper inom data och elektronik som efterfrågas.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande, delkurs b, samt B-körkort (bifoga kopia till ansökan).
Utbildningstid
1800 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Movant
Höstbruksgatan 10 och 17, Lund

Välkommen till Movant

Söker du en efter bra yrkesutbildning som kan göra dig anställningsbar eller som kan vara språngbrädan till en ny karriär? På Movant i Lund erbjuder vi dig branschnära yrkesutbildningar. Fokus i utbildningarna ligger på att förbereda dig väl för ditt kommande yrkesliv och göra dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om Movant på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com