Trädgårdsanläggning

Passar dig som vill lära dig att bygga upp trädgårdar, gillar praktiskt arbete med stensättning, träarbete och plantering. Arbetet innebär fysiskt arbete och du gillar att vara utomhus och skapa vackra miljöer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammets inriktning trädgård för att möta branschens anställningsbehov inom trädgårdsanläggning samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård.

Kurserna genomförs teopraktiskt vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Utbildningspaketets innehåll av kurser är framtaget i samarbete med branschen.

STUDIEFORM
Heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på trädgårdsföretag ingår i utbildningen.

Efter utbildningen

Utbildningen gör dig eftertraktad inom en bransch som har stora anställningsbehov. Utbildningspaketet ger dessutom möjlighet att nå fem av branschens yrkesbevis samt behörighet till YH-utbildningar inom trädgårdsområdet.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.
Utbildningstid
1150 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Hvilan Utbildning
Krabbarpsvägen 126, Åkarp

Välkommen till Hvilan Utbildning

Utbildningen är skolförlagd på trädgårdsbranschens egen skola i Åkarp med speciallokaler som markbyggnadshallar, växthus, verkstäder, övningsområden och frilandsodlingar.

Läs mer om Hvilan Utbildning på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com