$left
$middle

Trädgårdsanläggning

Passar dig som vill lära dig att bygga upp trädgårdar, gillar praktiskt arbete med stensättning, träarbete och plantering. Arbetet innebär fysiskt arbete och du gillar att vara utomhus och skapa vackra miljöer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammets inriktning trädgård för att möta branschens anställningsbehov inom trädgårdsanläggning samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård.

Kurserna genomförs teopraktiskt vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Utbildningspaketets innehåll av kurser är framtaget i samarbete med branschen.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1200 studiestödspoäng.

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen gör dig eftertraktad inom en bransch som har stora anställningsbehov. Utbildningspaketet ger dessutom möjlighet att nå fem av branschens yrkesbevis samt behörighet till YH-utbildningar inom trädgårdsområdet.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar