$left
$middle

Trädgårdsskötsel och förvaltning

Passar dig som vill lära allt om skötsel av trädgårdsmiljöer såväl privata som offentliga. Arbetet innebär fysiskt arbete och du gillar att sköta om och förbättra gröna miljöer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård för att möta branschens anställningsbehov inom trädgårdsskötsel och förvaltning samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård.

Kurserna genomförs teopraktiskt vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1200 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen gör dig eftertraktad inom en bransch som har stora anställningsbehov. Utbildningspaketet ger möjlighet att nå fem av branschens yrkesbevis samt behörighet till YH-utbildningar inom trädgårdsområdet.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar